تیم ما

 

مدیران اصلی

 

 

 

 

غلامحسین خواجه تبریزی

رئیس هیئت مدیره

فرشید افتخاری

عضو هیئت مدیره

محمدعلی خواجه تبریزی

مدیرعامل

 

 

 

مدیران میانی

 

سینا سلیمان پور

مدیر واحد گلخانه

فائزه خواجه تبریزی

مدیر واحد مخزن

بابک آقامردی

مدیر فروش قطعه

مجتبی زرین پناه

مدیر واحد بازرگانی

 

 

 

تیم پشتیبانی

 

حسن زیرابانی

مدیر کارخانه

مهدیه میرزاجانی

مسئول روابط عمومی

نعیمه صنعتی

مدیر مالی

مهرنوش پیمانی

مسئول امور بازاریابی